Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI

“4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” 20.4.2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan bu Karar ile,

Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 150 Avro'yu geçmeyen eşya ile kıymeti 1500 Avro'yu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın değeri üzerinden tahsil edilecek olan vergi oranı, 5 Mayıs 2024 tarihinden geçerli olmak üzere %18’den %20’ye çıkarılmıştır.

Kararın, "Engellilerin kullanımına mahsus eşya" başlıklı 104. maddesinin 2. fıkrasının a bendi kapsamında,

Münhasıran engelliler tarafından kullanılmak üzere özel surette imal edilmiş hareket ettirici tertibatı bulunan ve bu kişiler tarafından serbest dolaşıma sokulan, motosiklet ve motor silindir hacmi 1600 cc.'ye kadar olan otomobillere ek olarak motor gücü 160 kW'ı geçmeyen elektrikli otomobillere muafiyet getirilmiştir.

"Fazla çalışma ücretleri" başlıklı 122. maddesinin 2. fıkrasına göre, Kararda yer alan fazla çalışmaya ilişkin tutarlar her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılır. 20.4.2024 tarihli Karar ile eklenen cümle ile 1.1.2025 tarihinden geçerli olmak üzere bu hesaplamada 1 TL'ye kadar olan tutarlar dikkate alınmayacaktır.

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/20.04.2024

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN