Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

REKABET KURUMU’NUN İŞGÜCÜ PİYASASINA YÖNELİK CENTİLMENLİK ANLAŞMALARI NEDENİYLE TEŞEBBÜSLER HAKKINDA YÜRÜTTÜĞÜ SORUŞTURMA NETİCELENDİ

REKABET KURUMU’NUN İŞGÜCÜ PİYASASINA YÖNELİK CENTİLMENLİK ANLAŞMALARI NEDENİYLE TEŞEBBÜSLER HAKKINDA YÜRÜTTÜĞÜ SORUŞTURMA NETİCELENDİ

Rekabet Kurulu, (“Kurul”) aralarında Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Ericsson Telekomünikasyon A.Ş.’nin de bulunduğu bilişim ve telekomünikasyon alanlarında faaliyet gösteren 8 şirketin işgücü piyasasına yönelik yapılan centilmenlik anlaşmalarına taraf olmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“Kanun”) 4. maddesini ihlal ettiklerini tespit etmiştir.

Kurul, işbu şirketlerin işgücü piyasasında işveren sıfatıyla yer alan teşebbüslerin aralarındaki anlaşmalar kapsamında çalışan hareketliliğini kısıtlayan, çalışanların işverenler arasındaki istihdam transferini engelleyen, çalışan ücretlerinin baskılanmasına neden olan ve çalışma koşullarının rekabetçi ortam standartlarının altında kalmasını sağlayan hususlar hakkında centilmenlik anlaşması yapıp yapmadığı hakkında soruşturma yürütmüştür.

Yürütülen soruşturma neticesinde; Egem Bilgi İletişim Ticaret A.Ş.,Ericsson Telekomünikasyon A.Ş., Etiya Bilgi Teknolojileri Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş., Innova Bilişim Çözümleri A.Ş., i2i Bilişim Danışmanlık Teknoloji Hiz. ve Paz. Tic. A.Ş., Netaş Telekomünikasyon A.Ş., Pia Bilişim Hizmetleri A.Ş., Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ünvanlı teşebbüsler hakkından Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri ve yine Kanun’un 5. maddesi gereği bireysel muafiyetten yararlanamayacakları gerekçesiyle gayri safi gelirleri üzerinden idari para cezası uygulanması kararı vermiştir.

Sonuç olarak Kurul, emek faktörünün teşebbüsler arasında sağlıklı bir şekilde geçişinin sağlanmasının, işgücünün niteliğinin artması, refahın haksız bir biçimde işçiden işverene aktarılmasının engellenmesi hususunda yaptığı inceleme neticesinde yukarıda sayılan şirketlere adli para cezası uygulamıştır.

Kaynak: https://www.rekabet.gov.tr/Dosya/isgucu-nihai.pdf

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN