Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

BAZI MENKUL SATIŞ SÖZLEŞMELERİ İÇİN DÖVİZLE ÖDEME YASAĞINA ESNEKLİK GETİRİLDİ

BAZI MENKUL SATIŞ SÖZLEŞMELERİ İÇİN DÖVİZLE ÖDEME YASAĞINA ESNEKLİK GETİRİLDİ

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 No’lu Tebliğ’de (“Tebliğ”) yapılan ve 21.04.2022 tarihinden geçerli olan değişikliklerle, Türkiye’de yerleşik alıcıların, taşıt sözleşmeleri hariç olmak üzere, menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yerine getirilmesi hususunun yasaklanması yönünde düzenlemeler yapılmıştır.

Bu düzenlemeyi takiben 28.02.2024 tarihli 32474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2024-32/69) ile Tebliğ’in 8. maddesinin 9. fıkrasında yapılan değişiklikle menkul satış sözleşmelerinin bir kısmını dövizle ödeme eksikliği getirilmiştir.

Yapılan değişikliklerle beraber Tebliğ’de bahsi geçen belli sözleşmelerde ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden yerine getirilebilecektir:

a) 19.04.2022 tarihinden önce akdedilmiş menkul satış sözleşmelerinin ifası kapsamında Tebliğ’in yürürlük tarihi öncesinde dolaşıma girmiş bulunan döviz cinsinden kıymetli evraklar kapsamındaki ödeme yükümlülükleri

b) 19.04.2022 tarihinden önce düzenlenmiş faturalar kapsamındaki ödeme yükümlülükleri

c) Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında döviz cinsinden gerçekleştirilen kıymetli maden ve kıymetli taş alım satım işlemleri ile bu işlemlerin takası kapsamındaki ödeme yükümlülükleri

d) Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) veya Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ) üzerinden gerçekleştirilecek ihracatlar ile E-İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamındaki E-İhracat Konsorsiyumu statüsüne sahip şirketler üzerinden aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak gerçekleştirilecek ihracatlara yönelik menkul satış sözleşmeleri kapsamındaki ödeme yükümlülükleri

e) Gümrük beyannamesine tabi tutulan ihrakiye satış ve teslimi dahil transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest bölge hükümlerinin uygulandığı malların teslimine ilişkin akdedilen menkul satış sözleşmeleri kapsamındaki ödeme yükümlülükleri

f) Serbest bölgede faaliyet gösteren firmalar ile dış ticaret işlemleri kapsamında yapılan menkul satış sözleşmesine konu malların teslimine ilişkin ödeme yükümlülükleri

Tebliğ kapsamında uygulama alanı bulan ilk üç bent için geçerlilik tarihi 21.04.2022 olarak belirlenmişken, geri kalan bentlerin yürürlük tarihi 28.04.2024 olarak kararlaştırılmıştır.

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/02/20240228-1.htm

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN