Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

ANAYASA MAHKEMESİ, HÜKME ESAS ALINAN BİLGİ VE BELGELERİN TEBLİĞ EDİLMEMESİNİ SİLAHLARIN EŞİTLİĞİ İLKESİNE AYKIRI OLDUĞUNA HÜKMETTİ

ANAYASA MAHKEMESİ, HÜKME ESAS ALINAN BİLGİ VE BELGELERİN TEBLİĞ EDİLMEMESİNİ SİLAHLARIN EŞİTLİĞİ İLKESİNE AYKIRI OLDUĞUNA HÜKMETTİ

Anayasa Mahkemesi, sadece idarece sunulan bilgi ve belgeler uyarınca karar verilmesi, hükme esas alınan bilgi ve belgelerin tebliğ edilmemesi nedeniyle silahların eşitliği ve çelişmeleri yargılama ilkelerinin ihlal edildiği iddiasına ilişkin olan 2018/17680 numaralı başvuruda hak ihlali kararı verdi.

Somut olayda, 11/03/2016 tarihli ara gereği Maliye Bakanlığı tarafından memur eliyle sunulan belgeler uyarınca başvurunun kardeşleri ve babası hakkında elde edilen bilgileri esas alarak başvurucunun atanmamasında hukuka aykırılık bulunmadığına kanaat getirmiş olup başvurucu söz konusu bilgi ve belgeleri temyiz aşamasında verilen hükümle beraber öğrenmiştir.

Bu kapsamda, somut olayı değerlendiren Anayasa Mahkemesi, başvurucuya etkili ve yeterli şekilde yorum ve itirazda bulunulması imkânı verilmediğinden adil yargılamanın gerçekleşememesi sebebiyle hak ihlali kararı vermiştir.

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210106-10.pdf

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN