Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

YARGITAY'DAN TÜKETİCİLERE KONUT SATIŞINDA BULUNAN SATICILARIN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN EMSAL KARAR

YARGITAY'DAN TÜKETİCİLERE KONUT SATIŞINDA BULUNAN SATICILARIN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN EMSAL KARAR

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2020/11215 E., 2020/6844 K., 23.11.2020 tarihli kararında, konut satışında bulunan satıcının ilan ve reklamlarda, broşür ve kataloglarda vaat ettiği hususlar yönünden de alıcı tüketiciye karşı sorumlu olduğuna karar vermiştir.

Davacı, davalıların inşa ettiği ... Evleri projesinden, konut satın aldığını ancak satış ofisinde, broşür ve materyallerde tanıtımı yapılan ve sözleşme ve eki mahal listesinde belirtilen taahhütnamelere uygun bir imalat ve teslimatın yapılmadığı iddiasıyla iç ve dış mahallerdeki eksik ve ayıplı işler nedeniyle dava ikame etmiştir.

İkame edilen davayı inceleyen Mahkemenin kısmen kabul kararı vermesi akabinde hüküm taraflarca temyiz edilmiştir. Uyuşmazlığı inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, satıcının, sözleşme ve eki şartnameden başka ayrıca ilan ve reklamlarda, broşür ve kataloglarda vaat ettiği hususlar yönünden de alıcı tüketiciye karşı sorumlu olduğuna ilişkin tespitte bulunarak teknik şartnamede belirtilmeyen ancak tanıtım materyallerinde belirtilen tüm hususlar yönünden de tek tek ayıplı ya da hiç yapılmayan imalatlar konusunda inceleme yapılarak varsa değer kaybı belirlenmesi gerektiğine kanaat getirmiştir.

Kaynak: https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN