Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU'NDAN SES KAYDI KARARI

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU'NDAN SES KAYDI KARARI

Bir kamu kurumu olan veri sorumlusu tarafından ses kayıt özelliği bulunan güvenlik kamerası kullanılmasından kaynaklı olarak yapılan başvuruya ilişkin Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 12/03/2020 tarihli ve 2020/212 sayılı karar özeti yayımlandı.

Başvuruyu inceleyen Kurul, öncelikli olarak Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 4. Maddesine atıf yaparak işlenen verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması gerektiğine değinmiştir. Akabinde ise, Anayasaya ve Anayasa Mahkemesi’nin 28/09/2017 tarihli ve 2016/125 E. 2017/143 K. sayılı kararına da atıf yapılarak, temel hak ve özgürlüklere yapılan müdahalelerin hakkın özüne dokunmaması gerektiği ve ölçülü olması gerektiğinden bahsedilmiştir.

Somut olayda Kurul, söz konusu kayıt ile beklenen faydanın ses kaydı olmaksızın görüntü kaydı ile elde edilebileceği hâllerde ses kaydının da yapılması, gerçekleştirilecek kişisel veri işleme faaliyeti ile ulaşılmak istenen amaç arasındaki dengenin bozulmasına yol açacağından ölçülülük ilkesine aykırılık teşkil edeceğine ve kameralar vasıtasıyla görüntü ile birlikte ses kaydı yapılması, bireylerde her açıdan gözetim altında tutuldukları endişesi yaratabilecek olup, kişilerin kamusal alanda bile özel bir kısım diyaloglarının ya da yaşantı kesitlerinin bulunabileceği de dikkate alındığında bu yönde bir uygulamanın hakkın özüne zarar vereceğine kanaat getirmiştir.

Kaynak: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6892/2020-212

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN