Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

AHLAKİ DURUM GEREKÇE GÖSTERİLEREK İŞ AKDİ FESHEDİLEN İŞÇİNİN ÖZEL HAYATA SAYGI HAKKININ İHLALİNE KARAR VERİLDİ

AHLAKİ DURUM GEREKÇE GÖSTERİLEREK İŞ AKDİ FESHEDİLEN İŞÇİNİN ÖZEL HAYATA SAYGI HAKKININ İHLALİNE KARAR VERİLDİ

Anayasa Mahkemesi, özel bir şirket bünyesinde çalışan başvurucunun ahlaki durumunun gerekçe gösterilerek iş akdinin feshedilmesi nedeniyle özel hayata saygı hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkin olan 2017/14907 numaralı başvuruda hak ihlali kararı verdi.

Mahkemenin değerlendirdiği başvuruya konu somut olayda, şirket çalışanı başvurucunun bir başka evli şirket çalışanı V.B. ile ilişkisini bulunduğunu öğrenen V.B.’nin eşi, başvurucunun canlı bomba olduğu iddiasıyla emniyet müdürlüğüne ihbarda bulunmuştur. İhbar akabinde, emniyet müdürlüğü şirkette inceleme yapmış ve bunun üzerine Şirket üretim kaybı, korku gibi huzursuzluk yaratan durumların meydana geldiği ve başvurucunun işyerinde başka bir çalışan ile yaşaması nedeniyle 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25. maddesinin (II) numaralı bendi uyarınca iş akdini feshetmiştir.

Somut olayı değerlendiren Anayasa Mahkemesi, ceza soruşturması kapsamında ihbarı yapan kişinin V.B.’nin eşi olmadığı ve ihbarın var olduğu iddia edilen ilişki ile ilgisinin bulunmadığı, yargılama sürecinde işverenin anılan ihbar nedeniyle şirkete polisin gelerek inceleme yaptığı, işin durduğu ve bu nedenle zarara uğradığına yönelik iddialarını destekleyen belge sunamadığı, Mahkemenin bu konuda ayrıca bir araştırma yapmadığı ve dinlenen tanıkların işyerinde anılan olumsuzluklara yönelik beyanlarının alınmadığı ve öte yandan üretime ara verilmiş ve işveren zarara uğramış olsa bile bu durumun başvurucunun kusurundan kaynaklanmadığı, başvurucunun yaşadığı iddia edilen ilişkinin işyerinde olumsuzluklara neden olduğu hususunun işveren tarafından ortaya konulamadığı gerekçeleriyle, iş akdinin feshinin işverenin amacına uygun ve orantılı olup olmadığı hususu gözetilerek işveren ile çalışanın çıkarları arasında adil bir denge kuracak özenli bir yargılama yapılmadığı tespitiyle hak ihlali kararı vermiştir.

Kaynak: https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2017/14907?BasvuruAdi=H.%C3%87

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN