Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANDI

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANDI

15.01.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği” uyarınca mükelleflerin 2021 yılına ilişkin değerli konut vergisi beyannamesini 2021 yılı şubat ayının 20’nci günü sonuna kadar vermesi gerekecek. Mükellefler beyannamelerini 20 Şubat 2021 tarihine kadar vermesi akabinde tahakkuk eden verginin ilk taksitini şubat ayının sonuna kadar ödemeli.

Tebliğe göre tahakkuk eden verginin ilk taksitinin şubat ayında ödenmesi gerekirken ikinci taksitin en geç ağustos ayına kadar ödenmesi gerekecek.

Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen mesken nitelikli taşınmazlar ilk satışa, devir ve temlike konu edilmediği sürece vergiden muaf tutulacak. Bu muafiyet hükmü arsa karşılığı inşaat işlerinde sözleşme gereği taahhüt işini üstlenen müteahhide kalan mesken nitelikli taşınmazlar için de uygulanacak. Ancak söz konusu taşınmazların kiraya verilmesi veya sair surette kullanılması durumunda muafiyetten yararlanılması mümkün olmayacak.

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210115-2.htm 

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN