Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANDI

UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan Uzaktan Çalışma Yönetmeliği 10.03.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelikte uzaktan çalışma, işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisi olarak tanımlanmıştır.

Yönetmelik uyarınca uzaktan çalışmaya ilişkin iş sözleşmeleri yazılı şekilde yapılmalı ve sözleşmede işin tanımı, yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan iş araçları, ekipman ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin hükümler yer almalıdır. Uzaktan çalışanın mal ve hizmet üretimi için gerekli malzeme ve iş araçlarının iş sözleşmesinde aksi kararlaştırılmamışsa işveren tarafından sağlanması da esas olacaktır.

Uzaktan çalışmaya geçiş işe, doğrudan uzaktan çalışma sözleşmesi ile kurulabilecek veya hâlihazırda işyerinde çalışan işçinin iş sözleşmesi, işçinin ve işverenin anlaşması halinde, uzaktan çalışma sözleşmesine dönüştürülerek yapılacaktır.

İşçinin yazılı uzaktan çalışma talebinde bulunması hâlinde ise, sonucu işveren tarafından otuz gün içinde yazılı olarak bildirilmelidir.

Ayrıca, uzaktan çalışmanın mevzuatta belirtilen zorlayıcı nedenlerle işyerinin tamamında veya bir bölümünde uygulanacak olması halinde uzaktan çalışmaya geçiş için işçinin talebi veya onayı aranmayacaktır.

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210310-2.htm

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN