Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

CMK UYARINCA GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN 2023 YILI TARİFESİ 29 ARALIK 2022 TARİH VE 32058 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI

CMK UYARINCA GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN 2023 YILI TARİFESİ 29 ARALIK 2022 TARİH VE 32058 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI

2023 yılı CMK ücret tarifesinin 4. Maddesine göre; 

“(1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde;

a) Soruşturma evresinde takip edilen işler için 1.447 TL,

b) Sulh ceza hâkimliklerinde takip edilen işler için 2.254 TL,

c) Asliye ceza mahkemeleri:

1) Takip eden davalar için 2.481 TL,

2) Seri muhakeme usulü uyarınca takip edilen işler için 1.036 TL,

ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 4.451 TL,

d) Çocuk mahkemeleri:

1) Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 2.481 TL,

2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 4.451 TL,

e) İcra Ceza ve Fikrî ve Sınaî Haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile İnfaz Hâkimliklerinde takip edilen davalar için 2.481 TL,

f) Kanun yolları mahkemeleri:

1) Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 4.451 TL,

2) Yargıtayda görülen duruşmalı davalar için 5.011 TL”

 

şeklinde CMK ücret tarifesi belirlenmiştir.

 

Yapılan düzenleme ile CMK ücretlerinde ortalama yüzde 122,93 oranında artış yapılmıştır.

Yukarıda belirtilen tarife, 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221229-24.htm

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN