Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

BEŞERÎ TIBBİ ÜRÜNLERİN FİYATLANDIRILMASINA DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA CUMHURBAŞKANI KARARI 14 ARALIK 2022 TARİH VE 32043 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI

BEŞERÎ TIBBİ ÜRÜNLERİN FİYATLANDIRILMASINA DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA CUMHURBAŞKANI KARARI 14 ARALIK 2022 TARİH VE 32043 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI

06.02. 2017 tarihli ve 2017/9901 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Beşerî Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karara aşağıdaki yer alan geçici madde eklenmiştir:

‘’GEÇİCİ MADDE-6 – (1) 29/9/2017 tarihli ve 30195 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Beşerî Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğin 10 uncu maddesi kapsamında yapılan gerçek kaynak fiyat ve depocuya satış fiyatı değişikliğinin geçerlilik tarihi 2022 yılı için bu kararın yayım tarihi olarak belirlenmiştir.

(2) Beşerî tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 (bir) Avro değeri, 2022 yılı Aralık ayında %36,77 arttırılır. Bu artış uygulanırken 3’üncü maddenin üçüncü fıkrasında yer alan mahsuplaşma işlemi ürünlere uygulanmaz. Söz konusu artış, bu kararın yayım tarihinden bir gün sonra geçerli olur.

(3) İkinci fıkraya göre hesaplanan beşerî tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 (bir) Avro değeri, 2023 yılı için de uygulanmaya devam olunur ve 2023 yılı için 2. Maddenin ikinci fıkrası hükümlerine göre ayrıca yeni 1 (bir) Avro değerlemesi yapılmaz.

(4) 2 nci maddenin onuncu fıkrasında yer alan barem değerleri Avro değerinde yapılan değişiklik oranında güncellenerek fiyat korumalı ürünlerde 37,10 TL ve diğer ürünlerde 19,39 TL olmuştur. Yeni barem değerleri, bu kararın yayımı tarihinden bir gün sonra geçerli olur.’’

Yapılan düzenleme ile, beşerî tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 Euro değeri aralık ayında yüzde 36,77 artırıldı. Artışla fiyat korumalı ürünlerde barem değeri 37,10-TL oldu. Diğer ürünlerde ise barem değeri 19,39-TL oldu.

Buna göre, Beşerî Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğin 10'uncu maddesi kapsamında yapılan gerçek kaynak fiyat veya depocuya satış fiyatı değişikliklerinin geçerlilik tarihi bu yıl için kararın yayım tarihi olarak belirlendi. Böylelikle her yıl şubat ayında yapılan ilaçta fiyat güncellemesi erkene çekilmiş oldu.

Bu karar, yayım tarihi olan 14.12.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221214-13.pdf

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN