Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

2023 YILI BİLİRKİŞİLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI

2023 YILI BİLİRKİŞİLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI

14.12.2022 tarihli ve 32043 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2023 yılı Bilirkişilik asgari ücret tarifesinin 6. maddesine göre;

a) İcra ve iflas daireleri ile satış memurluklarında görülen işler için 580,00 TL

b) Sulh hukuk ve tüketici mahkemelerinde görülen dava ve işler için 580,00 TL

c) İcra hukuk ve icra ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 580,00 TL

ç) Asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 960,00 TL

d) Aile, iş ve kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler için 770,00 TL

e) Asliye ticaret ile fikri ve sınaî haklar mahkemelerinde görülen dava ve işler için 1.160,00 TL

f) İdare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işler için 960,00 TL

g) Cumhuriyet başsavcılıklarında yürütülen soruşturmalar için 580,00 TL

ğ) Sulh ceza hâkimliklerinde görülen işler için 580,00 TL

h) Asliye ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için  960,00 TL

ı) Ağır ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 1.160,00 TL

i) Bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde görülen dava ve işler için 1.220,00 TL

j) Yargıtay ve Danıştay’da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen dava ve işler için 1.540,00 TL

şeklinde bilirkişi ücretleri belirlenmiştir.

Ayrıca, Tebliğ’in 7. Maddesiyle; bilirkişinin vasfı veya ilgili uzmanlık alanında bilirkişi temininde yaşanan güçlük, uyuşmazlığın niteliği, dosya ve eklerinin kapsamı, inceleme için geçirilen süre ve incelemenin keşif yapılmasını gerektirmesi halinde keşifte geçirilen süre dikkate alınarak bilirkişi ücretlerinin arttırılabileceği hüküm altına alınmıştır. Yukarıda belirtilen tarife, 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221214-5.htm

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN