Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI VE İDARİ YARGI ÖN SINAVI YÖNETMELİĞİ RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI

HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI VE İDARİ YARGI ÖN SINAVI YÖNETMELİĞİ RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı yönetmeliği 08.05.2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı. Bakanlığın hazırladığı yönetmelikle ilgili sınavlara ilişkin girme şartları, yapılma zamanları ve değerlendirmeleri gibi hususlar düzenlenmiş oldu.

Yönetmelik, yükseköğretim kurumlarına 24/10/2019 tarihinden sonra kayıt yaptıranlardan 31/03/2024 tarihinden sonra mezun olanlar hakkında uygulanacaktır. Bu sebeple, 24 Ekim 2019’dan sonra hukuk fakültelerine girip 3 Mart 2024 tarihinden sonra mezun olanların mesleğe başlayabilmek adına sınavlarda başarılı olmaları şartı aranacaktır. 24/10/2019 tarihinden sonra hukuk fakültesine kayıt yaptırıp 31/03/2024 tarihinden önce mezun olanlar için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavına girme şartı aranmayacaktır. Bu kişilerin bu sınava girmeden avukatlık ve noterlik stajını başlatabilmeleri, hakimlik ve savcılık sınavına girmeleri mümkündür.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavına, hukuk fakültesinden mezun olanlar ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olmak suretiyle denklik belgesi almış bulunanlar girebilecektir.

İdari Yargı Ön Sınavına, hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olanlar girebilecektir.

ÖSYM tarafından yapılacak olan sınavlardan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavının Nisan ve Eylül aylarında olacak şekilde yılda iki defa yapılacağı belirtilirken İdari Yargı Ön Sınavının ise Eylül ayında olacak şekilde yılda bir defa yapılacağı açıklandı.

Sınavların test şeklinde olup çoktan seçmeli olarak en az yüz sorudan oluşacağı belirtildi. Ayrıca yönetmelikte ilgili sınavlarda hangi alanların kaç puan olacağı şu şekilde düzenlenmiştir:

“Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında; ‘Anayasa Hukuku 6 puan, Anayasa Yargısı 2 puan, İdare Hukuku 6 puan, İdari Yargılama Usulü 4 puan, Medeni Hukuk 12 puan, Borçlar Hukuku 10 puan, Ticaret Hukuku 10 puan, Hukuk Yargılama Usulü 8 puan, İcra ve İflas Hukuku 6 puan, Ceza Hukuku 8 puan, Ceza Yargılama Usulü 6 puan, İş Hukuku 6 puan, Vergi Hukuku 4 puan, Vergi Usul Hukuku 2 puan, Avukatlık Hukuku 4 puan, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi 4 puan, Türk Hukuk Tarihi 2 puan’ olarak puanlanacağı ve yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanların başarılı sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

İdari Yargı Ön Sınavında; ‘Anayasa Hukuku 8 puan, Anayasa Yargısı 2 puan, İdare Hukuku 10 puan, Türk İdari Teşkilatı 6 puan, İdari Yargılama Usulü 8 puan, Medeni Hukuk 8 puan, Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) 8 puan, Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku 4 puan, Hukuk Yargılama Usulü 6 puan, Ceza Hukuku (Genel Hükümler) 4 puan, Ceza Yargılama Usulü 4 puan, Vergi Hukuku 10 puan, Vergi Usul Hukuku 4 puan, Maliye ve Ekonomi 10 puan, İmar ve Çevre Hukuku 4 puan, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi 4 puan’ olarak puanlanacağı ve yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanların başarılı sayılacağı hüküm altına alınmıştır.”

Ayrıca aranan şartları taşımadıkları halde sınavlara girdiği tespit edilen kişilerin, yeterli puanı alsalar bile aradan geçen süreye bakılmaksızın sınavlarının geçersiz olacağı da belirtilmiştir.

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/05/20240508-1.pdf

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN