Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

YARGITAY'DAN ÖNEMLİ EMEKLİLİKTE 'ZORLA HİZMET BİRLEŞTİRME' KARARI

YARGITAY'DAN ÖNEMLİ EMEKLİLİKTE 'ZORLA HİZMET BİRLEŞTİRME' KARARI

SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı gibi birden fazla statüye tabi çalışması olanlar hizmet birleştirmesi yapabiliyorlar. Hizmet süresi tek bir statüden emekli olmaya yetmeyenler için avantaj sağlayan bu durum, bazı vatandaşların ise emekliliğini geciktiriyor. Yargıtay, hizmet süresi tek bir statüden emekli olmaya yeterli olanların hizmet birleştirmeye zorlanamayacağı kararı verdi.

Hizmet sürelerinin birleştirilmesi, prim günü tek bir statüden emekli olmaya yetmeyenlere avantaj sağlıyor. Bazı durumlarda ise dezavantaj yaratabiliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bu şekilde birden fazla statüde çalışması olanlar emeklilik için müracaat ettiklerinde hizmet birleştirmesi yapıyor. Statülerden sadece birindeki çalışma süresi emekli olmak için yeterli olanları da aynı işleme tabi tutuyor.

Yargıtay ise 2020/4864 Esas 2021/5424 Karar sayılı kararıyla sigortalı istemedikçe hizmetlerin birleştirilemeyeceğine karar verdi. Karara göre farklı sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesine ilişkin 2829 sayılı Kanun’un amacının, hiçbir kurumdaki hizmeti tek başına aylık bağlanmasına yeterli olmayan sigortalı ya da hak sahiplerine, değişik kurumlardaki hizmet süreleri birleştirilmek suretiyle aylık bağlanmasını sağlamak olduğu, böylelikle farklı kurumlardaki hizmet sürelerinin ziyan olmasının önlenmesinin amaçlandığı belirtildi.

Ayrıca karar içeriğinde bazı sosyal güvenlik kurumlarında geçen hizmet süreleri toplamının tek başına aylık bağlanmasına yeterli olması halinde, diğer kurumlarda geçen hizmetlerin birleştirilmesinde sigortalının ya da hak sahibinin iradesinin de bu yönde olması koşuluyla zorunluluk bulunmayacağı vurgulandı.

Kaynak: Yargıtay 10. Hukuk Dairesi (Esas No: 2020/4864, Karar No: 2021/5424)

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN