Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

T.C. YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ’NİN HAKARET SUÇUNUN UNSURLARININ OLUŞMAMASI - GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME SUÇU HAKKINDAKİ KARARI

T.C. YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ’NİN HAKARET SUÇUNUN UNSURLARININ OLUŞMAMASI - GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME SUÇU HAKKINDAKİ KARARI

24.05.2021 tarihli kararıyla, sanığın, kolluk görevlisine söylediği iddiası olan adam değilsin ifadesinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile hakaret suçundan mahkûmiyet kararı verilmesinin kanuna aykırı olduğunu vurgulamıştır. 

Ayrıca araç içerisinde kelepçe taktırmak istememe, aracın kapısının açık bırakılması ve kelepçenin açılması gibi isteklerini kabul etmeyen katılana hitaben, “sen kendini öldürtmek istiyorsun, bir dahaki sefere sana ne yapacağımı biliyorsun, senin komutanlığını yakacağım, seni bitireceğim, sen ölüm nasıl olur biliyor musun” şeklinde tehdit içeren sözler söylemesi karşısında, sanığın eyleminin bu hali ile görevi yaptırmamak için direnme suçunun unsurlarını oluşturduğu gözetilmeden, suç vasfında yanılgıyla tehdit suçundan mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı olduğunu belirtmiştir.

Bunlara ek olarak ağırlaştırıcı neden olarak öngörülen aleniyetin gerçekleşmesi için olay yerinde başkalarının bulunması yeterli olmayıp hakaretin belirlenemeyen sayıda kişi ve herkes tarafından görülme, duyulma ve algılanabilme olasılığının bulunması, herhangi bir sınırlama olmaksızın herkese açık olan yerlerde işlenmesi gerekmekte olup hakaret kabul edilen davranışın, cezaevi aracı içerisinde ve hastanenin acil servisinde söylendiğinin iddiası ve kabulü karşısında, hakaret suçunda aleniyet unsurunun ne şekilde oluştuğu karar yerinde gösterilmeden, sanık hakkında fazla ceza tayini kanuna aykırı olacağı hakkında hüküm kurmuştur.

Kaynak: Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2020/19688 E., 2021/15090 K. sayılı ve 24.05.2021 tarihli kararı


HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN