Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN (KOBİ) TANIMI DEĞİŞTİ

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN (KOBİ) TANIMI DEĞİŞTİ

Resmî Gazete’nin 31782 sayılı ve 18.03.2022 tarihinde yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri, Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile yapılan değişiklikle KOBİ’lerin sınıflandırılmasında parasal sınırlar yeniden belirlendi.

Yapılan değişikliklere göre, “mikro işletme” tanımında yıllık hasılat veya mali bilanço üst sınırı 3 milyon TL’den 5 milyon TL’ye, “küçük işletme” tanımında yıllık hasılat veya mali bilanço üst sınırı 25 milyon TL’den 50 milyon TL’ye, “orta büyüklükteki işletme” tanımında yıllık hasılat veya mali bilanço üst sınırı 125 milyon TL’den 250 milyon TL’ye çıkarıldı.

18.03.2022 tarihli düzenleme ile KOBİ’lerin tanımları mali kriter yönünden değişirken işletmelerde çalışan sayısı bakımından değişiklik yapılmamıştır. Mikro işletmelerde 10, küçük işletmelerde 50 ve orta büyüklükteki işletmelerde 250 kişilik çalışan sınırı devam etmektedir.

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220318-11.pdf

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN