Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

ŞARJ HİZMETİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

ŞARJ HİZMETİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

Teknolojini gelişmesi, dünyadaki petrol fiyatlarındaki artış ve doğanın korunması yönünde fosil yakıt kullanımının azaltılmasını savunan sivil toplum örgütlerinin toplumda yarattığı algı sonucu devletler alternatif yöntemlere uyum sağlamaya başladı. Ülkemizde de son olarak 02 Nisan 2022 tarihli ve 31797 sayılı Resmî Gazete'de Şarj Hizmeti Yönetmeliği yayımlandı. 

Bu yönetmelik ile birlikte elektrikli araçlara elektrik enerjisi temininin sağlandığı şarj ünitesi ve istasyonlarının kurulması, şarj ağı ve şarj ağına bağlı şarj istasyonlarının işletilmesi ile şarj hizmetinin sunulmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hedeflenmektedir.

Tüm ülkelerde fosil yakıt kullanımının azaltılabilmesi ve elektrikli araç kullanımının yaygınlaşabilmesinin hedeflendiği bu yıllarda, ülkemizde bu konunun usul ve esaslarını belirleyen bir yönetmeliğin çıkmış olması sevindirici olmakla birlikte önümüzdeki yıllarda bu konuda yeni düzenlemelerin geleceğinin de habercisi olmaktadır. 

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220402-2.htm 


HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN