Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

MERKEZ BANKASI DENETİM YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ

MERKEZ BANKASI DENETİM YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ

Önceki yönetmelikte bulunan, "Denetim Genel Müdürü, bankada denetim elemanı olarak en az yedi yıl görev yapmış olmaya ilaveten genel müdürlük dışında en az üç yıl yöneticilik yapmış bulunanlar arasından, bankanın ilgili düzenlemelerine göre atanır" ibaresi yeni yönetmelikte yer almadı.

Bir diğer konu ise Genel Müdür'ün Danışma Kurulu'na, denetim raporlarını iade etme yetkisi tanınması oldu.

Yönetmeliğin 9. Maddesine göre;

"Danışma Kurulu, incelediği raporlar arasında mahiyeti itibarıyla uygun görmediği raporları gerekçesini belirtmek suretiyle yeniden düzenlenmek üzere bir defaya mahsus olarak ilgili denetim elemanına iade edebilir. Denetim elemanı, danışma kurulunun görüşü doğrultusunda raporu yeniden düzenleyebileceği gibi, gerekçesini belirtmek suretiyle raporunda değişiklik yapmaksızın danışma kuruluna tekrar sunabilir."

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220129-3.htm 

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN