Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

ANAYASA MAHKEMESİ YARGILAMA SIRASINDA DİNLENMEYEN TANIĞIN BEYANININ DAHA SONRA ESAS ALINARAK KARAR VERİLMESİNİ, SİLAHLARIN EŞİTLİĞİ VE ÇEKİŞMELİ YARGILAMA İLKELERİNE AYKIRI OLDUĞU NEDENİYLE İPTAL ETMİŞTİR

ANAYASA MAHKEMESİ YARGILAMA SIRASINDA DİNLENMEYEN TANIĞIN BEYANININ DAHA SONRA ESAS ALINARAK KARAR VERİLMESİNİ, SİLAHLARIN EŞİTLİĞİ VE ÇEKİŞMELİ YARGILAMA İLKELERİNE AYKIRI OLDUĞU NEDENİYLE İPTAL ETMİŞTİR

Anayasa Mahkemesi 2020/2316 başvuru numaralı Yusuf Sulusaray başvurusunda, yargılama sırasında dinlenmeyen tanığın beyanı esas alınarak karar verilmesinin silahların eşitliği ve çekişmeli yargılama ilkelerine aykırı olduğu sebebiyle ihlal edildiğine ilişkin 03/04/2023 tarihinde karar verdi.

Başvurunun konusu davalı tarafça istinaf edilen kararın, bölge adliye mahkemesi tarafından incelenmesi sırasında daha önce ilk derece mahkemesindeki yargılama sürecinde dinlenmeyen davalı tanığı P.G.’nin dinlenip beyanları doğrultusunda ilk derece mahkemesi kararının bölge adliye mahkemesinin 16/12/2019 tarihli kararıyla kaldırılmasına ve davanın kısmen kabulüne kısmen reddine karar verilmesidir.

Başvurucu ise iddiasında yargılama sonrasında dinlenen tanık P.G.’nin anlatımlarının esas alınarak Bölge Adliye Mahkemesi tarafından taleplerinin kesin olarak reddedilmesinin adil yargılanma hakkının alt güvencelerinden olan silahların eşitliği ve çekişmeli yargılama ilkelerine, gerekçeli karar hakkına, duruşmaların aleniliği ilkesine aykırılık teşkil ettiğini ileri sürmüştür.

Anayasa Mahkemesi davalı tanığı P.G.’nin belirleyici delil niteliğindeki tanık beyanının duruşma sırasında alınmaması, başvurucunun ilgili tanık beyanından nihai karar ile haberdar olması ve söz konusu tanık beyanının yargılamada belirleyici delil niteliği arz etmesi, taraflarca bildirilmeyen bir tanığın beyanının esas alınması, başvurucunun savunma hakkında ortaya çıkan bu zedelenmenin yargılama sürecinde telafi edilebilme imkânının olmaması sebebi ile başvurucunun davalı karşısında dezavantajlı bir konuma düşüğü sonucuna ulaşmıştır.

Açıklanan gerekçelerle Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki silahların eşitliği ve çelişmeli yargılama ilkelerinin ihlal edildiğine karar verilmiştir.

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/05/20230503-15.pdf

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN