Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

ANAYASA MAHKEMESİ 22/2/2023 TARİHLİ VE 2022/155 E., 2023/38 K. SAYILI İLAMIYLA KADININ KOCASININ SOYADINI ALMASINA İLİŞKİN HÜKMÜN İPTALİNE KARAR VERDİ

ANAYASA MAHKEMESİ 22/2/2023 TARİHLİ VE 2022/155 E., 2023/38 K. SAYILI İLAMIYLA KADININ KOCASININ SOYADINI ALMASINA İLİŞKİN HÜKMÜN İPTALİNE KARAR VERDİ

Anayasa Mahkemesinin kadının kocasının soyadını almasına ilişkin 4721 Sayılı Kanun’un 187. maddesinin birinci ve ikinci cümlesinin iptaline ilişkin 22/2/2023 Tarihli ve 2022/155 E., 2023/38 K. Sayılı kararı 28.04.2023 tarihinde Resmî Gazete’de yürürlüğe girdi.

İstanbul 8. Aile Mahkemesi tarafından Evlenmeden önceki soyadının kullanılmasına izin verilmesi talebiyle açılan davada itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varılarak ilgili maddenin iptali talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunuldu.

İnceleme sonucunda Mahkeme tarafından; kadının evlendikten sonra kocasının soyadını almasının ailenin ortak bir soyadına sahip olmasını mümkün kılan tek seçenek olmadığı, aile bağlarının korunup güçlendirilmesi amacının kuralla öngörülen farklı muamelenin makul nedeni olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığı gibi tespitlerde bulunularak evlenmeden önceki soyadının evlendikten sonra da tek başına kullanılması bağlamında kadın ve erkek arasında kuralla öngörülen farklı muamelenin nesnel ve makul bir temele dayanmaması sebebiyle eşitlik ilkesini ihlal ettiği sonucuna ulaşılmış ve açıklanan nedenlerle 4721 sayılı Kanun’un 187. maddesinin birinci cümlesinin iptaline karar verilmiştir.

Bununla birlikte 4721 sayılı Kanun’un 187. maddesinin birinci cümlesinin iptali nedeniyle uygulanma imkânı kalmayan anılan maddenin ikinci cümlesi de 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince iptal edilmiştir.

Bu kapsamda iptal edilen madde şu şekildedir;

“Madde 187- Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır; ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. Daha önce iki soyadı kullanan kadın, bu haktan sadece bir soyadı için yararlanabilir.”

Önemli! İlgili kararda anılan cümlelerin iptallerine ilişkin hükümlerin, kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe gireceğine karar verilmiştir.

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/04/20230428.pdf

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN