Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA ELEKTRONİK HABERLEŞME ALANI DENETİM HİZMETLERİNE İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ YAYIMLANDI

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA ELEKTRONİK HABERLEŞME ALANI DENETİM HİZMETLERİNE İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ YAYIMLANDI

“Olağanüstü Hal Kapsamında Elektronik Haberleşme Alanı Denetim Hizmetlerine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” 6 Nisan 2023 tarih ve 32155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararname kapsamında yeni alınan tedbirler şu şekildedir:

Olağanüstü hâl ilan edilen illerde, işletmeciler ile işletmecilerin ilgili mevzuat çerçevesinde afet ve acil duruma yönelik ihtiyaç duydukları haberleşme hizmetini sağlayanlar, telsiz cihaz ve sistemlerini, olağanüstü hâl süresinin bitiminden itibaren bir ay içinde ilgili bilgi ve belgeleri Bilgi Teknolojileri ve iletişim kurumuna göndermek şartıyla, olağanüstü hâl süresince ücretsiz olarak kullanılabilir.

Olağanüstü hâl ilan edilen illerde, olağanüstü hâl süresince Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından görev ve imtiyaz sözleşmesi veya sayısı sınırlandırılan kullanım hakkı yetki belgesi kapsamında yetkilendirilen işletmecilerin kendi tüzel kişilikleri adına tesis edilecek olan ve aciliyet arz eden iletişim altyapıları, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca ücretsiz olarak verilecek yer seçim belgesi ve mahallin mülki amirliğince verilecek izin haricinde başkaca bir belge aranmaksızın kurulur.

Bunlar için olağanüstü hâl süresince kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerlerde yer kullanım bedeli ve geçiş hakkı ücreti alınmaz. Bu kapsamda kurulan iletişim sistemleri ve altyapılarının olağanüstü hâl süresi sonrasında da kullanımına devam edilmesi halinde olağanüstü hâl süresinin bitiminden itibaren ilgili mevzuatındaki şartlar yerine getirilir.

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/04/20230406-5.pdf

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN