Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

“OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLERİN ALINMASI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ” YAYIMLANDI

“OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLERİN ALINMASI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ” YAYIMLANDI

“Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” 31 Mart 2023 tarih ve 32149 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararname kapsamında yeni alınan tedbirler; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay olmak üzere 08.03.2023 Tarihli ve 6785 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Olağanüstü Hal kapsamına alınan illerde sosyal hizmetler alanına, özel öğretim kurumlarına, araştırma, geliştirme ve tasarım faaliyetleri ile teknoloji geliştirme bölgelerine ve KOSGEB destek alacaklarına ilişkin olarak düzenlenmiştir.

İlgili Kararnamenin özel öğretim kurumları sigorta prim desteği düzenlemesine göre; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İli Islahiye ve Nurdağı İlçelerinde 08/02/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren özel öğretim kurumlarında çalışan personellerin 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81. Maddesinde sayılan ve 82. Maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutar, üç ay süreyle Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden karşılanacaktır.

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/03/20230331-10.pdf

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN