Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

İCRA VE İFLAS TAKİPLERİNİN DURDURULMASI HAKKINDA KARAR

İCRA VE İFLAS TAKİPLERİNİN DURDURULMASI HAKKINDA KARAR

22 Mart 2020 tarih ve 31076 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı aşağıdaki gibidir:

İCRA VE İFLAS TAKİPLERİNİN DURDURULMASI HAKKINDA KARAR

MADDE 1- (1) COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında; bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten 30/4/2020 tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takiplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir.

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200322-2.pdf

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN