Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRILARININ İPTALİNE İLİŞKİN DUYURU

GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRILARININ İPTALİNE İLİŞKİN DUYURU

Tüm dünya için halk sağlığı tehdidi oluşturan COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik tavsiyeler çerçevesinde, usulüne uygun olarak toplantıya çağrılmış genel kurulların ileri bir tarihte yapılmak üzere şirketlerin yönetim organlarının alacağı bir karar ile iptal edilebileceği Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 20/03/2020 tarihli ve 53382221 sayılı yazıları ile uygun görülmüştür.

Bu kapsamda, örneğine linkten ulaşılabilecek olan “Genel Kurul Toplantı Çağrısının İptali Duyurusu” ilanı Müdürlüğümüze iletilmesi halinde Gazetede yayımlanabilecektir.

Ayrıca, bahse konu tavsiyeler çerçevesinde Müdürlüğümüz vezne hizmetlerine yönelik olarak alınan tedbirlere ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla,
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğü

Kaynak: https://www.ticaretsicil.gov.tr/view/popup/popup.php

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN