Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

Şevval BAYAR

Şevval BAYAR

Şevval BAYAR

Avukat

UZMANLIK ALANI

  • Vergi Hukuku
  • Ticaret Hukuku
  • Sözleşme Hukuku
  • Borçlar Kanunu
  • Gayrimenkul Hukuku
  • İcra İflas Hukuku

KARİYER

Şevval Bayar, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Yüksek lisansına Altınbaş Üniversitesinde devam etmektedir. İcra departmanı bünyesinde kıdemli icra avukatı olarak görev almakta olup Türkiye’de yerleşik her tür kurum ya da kişiler nezdinde, ticari alacaklar başta olmak üzere alacakların takibi işlemlerinde müvekkillere hukuki destek sunmaktadır.

Haciz ve rehin başta olmak üzere alacağın tahsili işlemleri, istihkaklı haciz, ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip, satış, açık arttırma, ihalenin feshi ve ödeme sözleşmelerinin hazırlanması sorumlu olduğu süreçlerden bazılarıdır.

Şevval Bayar iflas ve konkordato süreçlerinin yürütülmesi konusunda da deneyim sahibi olup, ayrıca aleyhe başlatılan takiplerde hak ve menfaatlerin korunması için gerekli işlemlerin yapılması, ödeme protokollerinin müzakeresi ve hazırlanması konularında hukuki destek sunmaktadır.

Ayrıca itirazın iptali, itirazın kaldırılması, menfi tespit, istirdat davalarında alacaklı veya borçluların temsil edilmesi, imzaya itiraz ve borca itiraz ve istihkak davaları gibi icra ve iflas hukukuna ilişkin davalarda alacaklı ve borçluların temsil edilmesi konularında deneyim sahibidir. 

ÜYELİKLER

  • İstanbul Barosu

DİL

  • Türkçe