Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

Erse KAHRAMAN

Erse KAHRAMAN

Erse KAHRAMAN

Avukat

UZMANLIK ALANI

 • Ticaret Hukuku
 • Tüketici Hukuku
 • Sözleşme Hukuku
 • Şirketler Hukuku
 • Milletlerarası Özel Hukuk
 • İş Hukuku
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 • Sosyal Güvenlik Hukuku

KARİYER

Erse Kahraman, hukuk fakültesini bitirmeden önce Boğaziçi Üniversitesi`nde lisans düzeyinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (anadal) ve İktisat (yan dal), lisansüstü düzeyde ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi`nde Uluslararası İlişkiler alanında eğitim görmüştür. Sosyal bilimler alanındaki eğitimi sonrasında, yüksek lisans yaparken eşzamanlı Erzincan Üniversitesi`nde hukuk okumaya başlamıştır. Siyasi İktisat alanında European University Institute`da doktora çalışması yapmak için yurtdışına gittiğinde ara verdiği hukuk eğitimini Türkiye'ye dönünce tamamlamış, Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Mesleki çalışmalarını ağırlıklı olarak Sözleşmeler Hukuku, İş Hukuku, Şirketler Hukuku ve Milletlerarası Özel Hukuk alanlarında yürütmektedir. Bu kapsamda, ticari alanda müvekkillerin ihtiyaç duyduğu sözleşmelerin Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanması, incelenmesi ve müzakere süreçlerinin yürütülmesi, iş hukuku ve sosyal güvenlik hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü, toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması ve Birleşik Krallık`ta sınır ötesi uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin yasal süreçlerin takibi alanlarında deneyime sahiptir.

Yerli ve yabancı kurumsal veya bireysel müvekkiller adına yürütülen dava takip süreçlerinde rol almaktadır. Aynı zamanda müvekkillerin kişiler verilerin korunması ve veri güvenliği hakkında mevzuata uyum ve danışmanlık süreçlerine katkı sunmakta ve büyük ölçekli şirketlerin İnsan Kaynakları departmanlarına İş Hukuku kapsamında hukuki danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır.

Bir biyoteknoloji start-up`ının şirket kuruluşunda çalışarak önemli bilgi birikimi ve deneyim kazanan Erse Kahraman, girişimcilerin hukuki ihtiyaçlarını karşılayacak mekanizmalar geliştirmek konusunda heveslidir.

Mahkeme ve karakollarda tercümanlık ve noter onaylı yeminli tercümeler yapmakta ve zaman zaman Avrupa Birliği Adalet Divanı, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve Fransız Anayasa Konseyi`nin kararlarını akademik dergiler ve bloglar için gönüllü olarak çevirmektedir.

ÜYELİKLER

 • İstanbul Barosu

DİL

 • İngilizce
 • Türkçe