Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

Gülden MEHMED

Gülden MEHMED

Gülden MEHMED

Ortak

UZMANLIK ALANI

 • Kamu Hukuku
 • Sözleşme Hukuku
 • Fikri Sınai Mülkiyet Hukuku
 • İş Hukuku
 • Şirketler Hukuku
 • İnşaat Hukuku
 • Özel Hukuk
 • Tüketici Hukuku
 • Gayrimenkul Hukuku
 • İdare Hukuku
 • Marka Hukuku
 • Aile Hukuku

KARİYER

Gülden MEHMED, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi'nde Özel Hukuk ve Kamu Hukuku alanında yüksek lisans yaptı. Gazi Üniversitesi Kamu Hukuku doktora programında ders aşamasını tamamladıktan sonra aynı anda iki doktora yapılamadığı için kaydını dondurmuştur. Hâlihazırda İstanbul Üniversitesi’nde Özel Hukuk alanında doktora eğitimine devam etmektedir. 2023 yılı ocak ayından beri Özgün Hukuk bünyesinde ortak sıfatıyla çalışmalarına devam etmektedir. Gülden Mehmed aynı zamanda "marka vekili" ve "arabulucu" unvanlarına sahiptir.

Mesleki çalışmalarını ağırlıklı olarak İş Hukuku, Tüketici Hukuku, Şirketler ve Sözleşmeler Hukuku, Fikri Sınai Hukuk, Borçlar ve Eşya Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İdare ve Ceza Hukuku alanlarında sürdürmekte olup, ayrıca İş Hukuku ve Marka Hukuku alanında bilirkişilik yapmaktadır.

İş Hukuku kapsamında beyaz yaka suçlarından kaynaklanan davaların takip edilmesi, toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması, çalışan gizlilik sözleşmelerinin hazırlanması, iç yönetmeliklerin ve işyeri kurallarının düzenlenmesi, iş sözleşmelerinin feshinden doğan uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması ve işveren-işçi arasındaki sendika görüşmelerinin düzenlenmesi alanlarında üstün deneyime sahip olan Mehmed, aynı zamanda büyük ölçekli şirketlerin İnsan Kaynakları departmanlarına İş Hukuku kapsamında hukuki danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır. İş hukuku alanında müvekkil şirketlere eğitim vermektedir.

Temsil ettiği müvekkillere SPK mevzuatı alanında da destek sağlayan Mehmed, KAP duyurularının takip edilmesi, halka açık şirketlerin genel kurullarının düzenlenmesi ve yapılması dahil olmak üzere pek çok sürecin takip edilerek denetlenmesi alanlarında ciddi bir bilgi birikimine ve deneyime sahip olup, halka açık şirketlerin yöneticilerinin sınır ötesi muvazaalı işlemlerinin tespit edilerek tüzel kişiliğin perdelenmesine ilişkin olarak açılan milyon dolarlık bir dava kapsamında müvekkilimizi başarıyla temsil etmiştir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kanununa tabi şirketlerin esas sözleşmelerini düzenlemek ve bu kapsamda gerekli başvuruları da yapmakta ve takip etmektedir.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku kapsamında da çalışmaları bulunan Mehmed, marka ve patent tasarım başvurularının yapılması, marka tasarımlarına itirazda bulunulması, marka hükümsüzlük davalarının açılarak takip edilmesi konularında kapsamlı hukuki danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra marka vekilliği hizmetleri de sunmaktadır. FSEK kapsamında yapılan aykırılıkların tespiti ve tazminat davaları ve bununla bağlantılı ceza davaları takip edilmektedir.

Gayrimenkul Hukuku alanında ise satış vaadi sözleşmelerinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklar nedeniyle davaların açılması ve takip edilmesi konularında geniş bir deneyime ve bilgi birikimine sahiptir.

İdare Hukuku kapsamında müvekkillerin Gelir Vergisi Kanunu’nun 25'inci maddesinin 1'inci fıkrası kapsamında gelir vergisinden istisna olan ödemelerin iadesiyle ilgili iptal ve tam yargı davalarını takip etmektedir. Ayrıca Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Daire Başkanlığı tarafından göreve geri çağırılan müvekkillerimizle ilgili iptal davalarını başarıyla takip etmektedir. 

ÜYELİKLER

 • İstanbul Barosu

DİL

 • Türkçe
 • İngilizce
 • Bulgarca
 • Rusça