Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

Mihran AKSAK UYSAL

Mihran AKSAK UYSAL

Mihran AKSAK UYSAL

Kıdemli Ortak

Yönetici Ortak

UZMANLIK ALANI

 • Ticaret Hukuku
 • Sözleşme Hukuku
 • Fikri Sınai Mülkiyet Hukuku
 • Bankalar Hukuku
 • Kamu Hukuku
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 • İş Hukuku
 • Havacılık Hukuku
 • Enerji Hukuku
 • Kamu İhale Hukuku
 • Şirketler Hukuku
 • Bilişim Hukuku
 • Tüketici Hukuku
 • Marka Hukuku
 • Vatandaşlık Hukuku
 • Aile Hukuku

KARİYER

Mihran AKSAK UYSAL, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra Londra'da Barnet College'de Sözleşme Hukuku alanında bir yıl eğitim aldı. İstanbul’a geri döndükten sonra, İngiltere’de aldığı eğitimi desteklemek amacıyla Bilgi Üniversitesi'nde Ekonomi Hukuku alanında yüksek lisans yaptı. 

2008 yılında Özgün Hukuk'a yönetici ortak olarak katıldı. Avukatların görev dağılımından, yürütülen dava süreçlerinin takibinden, "due diligence" süreçlerinden, tüm avukatların ilgilendikleri davaların ve danışma konularının denetlenmesinden ve ofis içerisindeki yönetim süreçlerinin yürütülmesinden sorumludur.

Mihran AKSAK UYSAL aynı zamanda "Arabulucu" ve “Uzlaştırmacı” unvanlarına sahiptir. Sektör genelinde hem avukat hem de arabulucu unvanıyla uzun yıllardır edindiği tecrübeler ile Sözleşme Hukuku, Fikri Sınai Mülkiyet Hukuku, Kamu İhale Hukuku, Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, Enerji Hukuku, Bilişim Hukuku ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu alanlarında uzmanlaşmıştır.

Günümüzde küreselleşme süreciyle birlikte ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda, Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında sağlanan hukuki danışmanlık hizmetlerinden sorumlu olup Türk vatandaşlığı alınması, oturum izni alınması, mal edinimi yoluyla vatandaşlık alınması vb. süreçlerinde aktif bir rol üstlenmektedir.

Dev ölçekli şirketler olmak üzere, vekilliğini yürüttüğü müvekkillerin KVKK uyum süreçlerinin takibinde öncü bir rol üstlenen Mihran Aksak Uysal bu kapsamda Türkiye’nin en önde gelen ilaç kimya ve ilaç sanayi şirketlerinin KVKK uyum süreçlerini bizzat takip etmiştir.

Mihran Aksak Uysal, aynı zamanda havacılık hukukunda uzman olup, sektördeki en önemli birleşme & devralma işlemlerinden birini gerçekleştirmiş ve bu alandaki müvekkillerine uzun yıllar hizmet vermiştir.

Avukat Mihran Aksak Uysal, aynı zamanda Sözleşmeler Hukukunda uzman olup, yerli ve yabancı, kurumsal ve bireysel müvekkillerinin ihtiyaçları doğrultusunda sözleşmelerin hazırlanması ve takibi süreçlerini yürütmektedir.

Şirketler Hukuku kapsamında pek çok hukuki danışmanlık hizmetini baştan sona yürüten Mihran AKSAK UYSAL, yerli ve yabancı şirketlere kuruluş aşamasından ticari faaliyetlere ilişkin hukuki işlemlerin takibine kadar pek çok alanda kapsamlı danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler kapsamında Ortaklık Sözleşmelerinin hazırlanması ve ilgili süreçlerin müzakeresini aktif bir şekilde yürütmektedir.

Ulusal ve Uluslararası eğitim kuruluşlarına aktif bir şekilde avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekte olan Avukat Mihran Aksak Uysal, bu kapsamda sektörle ilgili mevzuata hakim olup bu alanda müvekkillerinin tüm ihtiyaçlarına yönelik avukatlık ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Av. Mihran Aksak Uysal aynı zamanda işçi-işveren uyuşmazlıklarında da müvekkillere kapsamlı avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermiş olup, toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde ve toplu iş sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda müvekkillerini başarı ile temsil etmiştir. 

ÜYELİKLER

 • İstanbul Barosu

DİL

 • Türkçe
 • İngilizce