Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

Dr. Özgün ÖZTUNÇ

Dr. Özgün ÖZTUNÇ

Dr. Özgün ÖZTUNÇ

Kıdemli Ortak

Kurucu Ortak

UZMANLIK ALANI

 • İdare Hukuku
 • Tahkim
 • Bankalar Hukuku
 • Medeni Hukuk
 • Ticari Ceza Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • Rekabet Hukuku
 • İnşaat Hukuku
 • Sözleşme Hukuku
 • Şirketler Hukuku
 • Ceza Hukuku
 • Milletlerarası Özel Hukuk
 • Vakıflar Kanunu
 • Medya Hukuku
 • Özel Hukuk
 • Eşya Hukuku
 • Kamu Hukuku
 • Gayrimenkul Hukuku
 • Vergi Hukuku
 • Marka Hukuku
 • Taşıma Hukuku

KARİYER

Özgün Hukuk Bürosu'nun kurucu ortağı olan Av. Dr. Özgün ÖZTUNÇ, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu ve sonrasında İstanbul Üniversitesi, İşletme İktisadi Bilimler Enstitüsü’nde İşletme alanında yüksek lisans yaptı. Marmara Üniversitesi’nde Kamu Hukuku alanında doktorasını tamamladıktan sonra İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Kamu Hukuku alanında yardımcı doçent unvanını aldı. İstanbul Aydın Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi'nde kitle iletişim hukuku ve ihale hukuku alanlarında ders veren Av. Dr. Özgün Öztunç hâlihazırda doktora öğretim görevlisi unvanına sahiptir. Kendisi hâlihazırda İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde öğretim görevlisidir.

Özellikle Ticari Ceza Hukuku alanında uzmanlık kazanmış olan Av. Dr. Özgün Öztunç, beyaz yaka suçları ile finansal yolsuzluklar ile ilgili olarak ulusal ve/veya yabancı şirketlere, bankalar ve finans kuruluşlarına avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Sigorta, ticaret, alım ve satım gibi finans konularını, fikri sınai ve anlaşmazlık çözümlerini kapsayan fakat bunlarla sınırlı olmayan yerel ve uluslararası hukuki uyuşmazlıkların takibinde, uluslararası hukuka tabi olan uyuşmazlıklar kapsamında hem yurtiçinde hem de yurtdışında gerçekleştirilen tüm hukuki işlemlerin denetlenmesinde ve söz konusu uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulmasında deneyim sahibidir.

Av. Dr. Özgün Öztunç, almış olduğu işletme eğitimi sayesinde sahip olduğu bilgi ve deneyim ile banka ve finansal kurumları da kapsayan kurumsal müvekkillerine geniş bir perspektifte hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunabilmekte, finansal yeniden yapılandırma ve konkordato süreçlerinde aktif rol alabilmektedir.

Yurtiçi ve yurtdışında sahip olduğu güçlü mesleki ağı sayesinde, birden çok ülkede devam eden ve/veya uluslararası hukuka tabi olan uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması için müvekkillerin stratejik yol haritalarının belirlenmesinde lider bir rol oynamaktadır.

Ortaklıklar arası uyuşmazlıkların çözümünde önemli başarılar elde eden Avukat Dr. Özgün Öztunç, kurucu ortaklar ve/veya fon şirketleri arasında, aile şirketi ortaklıkları ve/veya halka açık ortaklıklar ile ilgili uyuşmazlıklarda müvekkillerini başarı ile temsil etmiştir.

Aynı zamanda tahkim alanında uzman olan Avukat Dr. Özgün Öztunç, FIDIC Sözleşmelerinden, , Yabancı Yatırımların Teşviki ve Korunması anlaşmazlıklarından ve/veya uluslararası ticari sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklardan kaynaklanan kurumsal ve/veya Ad hoc tahkim süreçlerinde müvekkillerini Milletlerarası Ticaret Odası (International Chamber of Commerce), Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi(ICSID) Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyon(UNCITRAL) ve/veya ilgili devlet tahkim mahkemelerinde başarı ile temsil etmiştir. 

Av. Dr. Özgün Öztunç aynı zamanda “Marka Vekili” unvanına sahip olup Marka, Tasarım ve Telif Hakları alanlarında müvekkillerini temsil etmektedir.

Çalışmalarını ağırlıklı olarak Ticaret ve Ticari Ceza Hukuku, Bankacılık Hukuku, İnşaat Hukuku, Vergi Hukuku, Medeni Hukuk, Medya Hukuku, Kamu Hukuku ve Rekabet Hukuku alanlarında sürdüren Av. Dr. Özgün Öztunç, uluslararası borç takibine ilişkin davalar ve tahkim süreçlerinde sahip olduğu üstün bilgi birikimi ve deneyimi sayesinde hem yerli hem de yabancı müvekkillere kapsamlı hukuki danışmanlık sağlamaktadır.

ÜYELİKLER

 • İstanbul Barosu

DİL

 • İngilizce
 • Türkçe