Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

YURTDIŞINA VERİ AKTARIMINDA VERİ SORUMLULARINCA HAZIRLANACAK TAAHHÜTNAMEDE YER ALACAK ASGARİ UNSURLAR BELİRLENDİ

YURTDIŞINA VERİ AKTARIMINDA VERİ SORUMLULARINCA HAZIRLANACAK TAAHHÜTNAMEDE YER ALACAK ASGARİ UNSURLAR BELİRLENDİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Kanunu’nun 9. Maddesi uyarınca, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz. Ancak Kanun’un 9. maddesi 2. fıkrası uyarınca, kişisel verinin aktarılacağı ülkede yeterli korumanın bulunması veya yeterli kurumanın bulunmaması halinde  Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması şartıyla,  Kişisel veri işlenesinde açık rızanın istisnalarından birinin varlığı halinde (Kanun’un 5 inci maddenin ikinci fıkrası ile 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası) ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir.

Yeterli korumanın bulunduğu ülkelerin Kurulca belirlenerek ilan edileceği Kanun’da belirtilmiş olmakla birlikte henüz Kurul tarafından bu konuda ilan yapılmamıştır.

Aktarılacak ülkede yeterli korumanın bulunmaması halinde Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularından alınması gerekli yazılı taahhütnamelerde bulunması gerekli asgari içerik ise Kurum’un resmi internet sitesinde ilan edildi.

Kurum’un internet sitesinde yer verdiği “Veri Sorumlusundan Veri İşleyene Aktarım” ve “Veri Sorumlusundan Veri Sorumlusuna Aktarım” isimli asgari şartları içeren taahhütname metinlerinin, uygulamada mutabakat sağlamasına fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Söz konusu taahhütnamelerin kişisel veri aktarımı öncesi taraflarca imza altına alınması ise  olası idari yaptırımların önüne geçecektir.  İlgili taahhütname metinlerine erişmek için lütfen tıklayınız. 

 

Kaynak: Resmi Gazete

 

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN