Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

YÜKSEK LİSANS TEZİNİN ŞAİBELİ OLMASI NEDENİYLE CEZA SORUŞTURMASI VE SUÇA KONU TEZİ BAŞARILI SAYANLAR HAKKINDA REKTÖRLÜKÇE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

YÜKSEK LİSANS TEZİNİN ŞAİBELİ OLMASI NEDENİYLE CEZA SORUŞTURMASI VE SUÇA KONU TEZİ BAŞARILI SAYANLAR HAKKINDA REKTÖRLÜKÇE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

YÜKSEK LİSANS TEZİNİN ŞAİBELİ OLMASI NEDENİYLE CEZA SORUŞTURMASI VE SUÇA KONU TEZİ BAŞARILI SAYANLAR HAKKINDA REKTÖRLÜKÇE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yüksek lisans öğrencisinin tez çalışmasının masa başında yapıldığı, insan deneklerinin parametrelerinin tahlilleri ....Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Laboratuvarında yapılmadığı hâlde, burada tahliller yapılmış gibi gösterilerek uydurma parametre sonuçlarıyla tezin hazırlandığı, ....'in denetim ve gözetim görevini ihmal ederek tezin bu şekilde hazırlanmasına neden olduğu, .....'ın doktora eğitimine başlamasının sağlandığı iddialarının öne sürülmesi üzerine şüpheli öğrenci hakkında Rektörlükçe başlatılan soruşturma kapsamında alınan kararlar ve süren yargılama sonucu dosya Danıştay’ın önüne gelmiştir.

Danıştay 1. Dairesi ise yüksek lisans tezinin şaibeli bir şekilde hazırlanmasının TCK’nın 257. maddesi gereğince ceza soruşturmasına konu olacağına, şüpheli (yüksek lisans öğrencisi) hakkında kamu davası açılabileceğine hükmetmiştir.

Kararda yer alan bir diğer önemli husus ise, suça konu yüksek lisans tezini başarılı olarak kabul eden sınav jüri üyeleri hakkında Üniversite Rektörlüğünce soruşturma başlatılabileceğinin belirtilmesi olmuştur.

(Danıştay 1. Dairesi 2019/1570 E. – 2019/1513 K. sayılı ve 7.11.2019 tarihli kararı)

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN