Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

YARGITAY SON SÖZÜ SÖYLEDİ: ALDATILAN EŞ ÜÇÜNCÜ KİŞİDEN TAZMİNAT TALEP EDEMEZ

YARGITAY SON SÖZÜ SÖYLEDİ: ALDATILAN EŞ ÜÇÜNCÜ KİŞİDEN TAZMİNAT TALEP EDEMEZ

Kamuoyunda "sevgili tazminatı", "öteki kadın tazminatı " gibi isimlerle bilinen ve evli eşle ilişki kuran üçüncü kişilere yöneltilen tazminat istekleriyle ilgili olarak Yargıtay daireleri arasındaki görüş farklılığının giderilmesi amacıyla içtihadı birleştirilmesine karar verilmişti. Daha öncesinde Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, evli eşle ilişki kuran üçüncü kişinin doğrudan diğer eşin bedensel veya ruhsat bütünlüğüne yönelik hukuka aykırı bir fiilden söz edilemeyeceğini belirterek, haksız fiil sorumluluğunun; sadakat yükümlülüğünü ihlal etmeye iştirak çerçevesinde değerlendirilmesinin mümkün olmadığına karar vermişti.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin bu kararını inceleyen Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ise 22.03.2017 tarihli kararı ile evlilikte sadakatsizliğin "haksız eylem" niteliğinde olduğuna, evli eşle ilişki kuran üçüncü kişinin de haksız eyleme iştirak eden konumunda bulunmakla, aldatılan eşin kişilik haklarının zedelendiğine, bu nedenle aldatan eşle, ilişki kurduğu üçüncü kişinin bu zarar-dan müteselsilen sorumlu olduğuna karar vermişti.

Yargıtay 4.Hukuk Dairesi ve Hukuk Genel Kurulu’nun birbirinden farklı kararlar vermesi üzerine Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca içtihatların birleştirilmesine karar verilmişti. İçtihadı birleştirme raportörü olarak görevlendirilen Yargıtay 2.Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan, 05.07.2018 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda, “evlilik birliği devam ederken, eşlerden biri ile evli olduğunu bilerek birlikte olan üçüncü kişiye karşı diğer eş manevi tazminat isteyemez.” kararının verildiğini açıkladı. İçtihadı birleştirme kararı kapsamında artık üçüncü kişinin, aldatılan eşe karşı tazminat sorumluluğu olduğuna karar verilemeyecek.

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN