Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

YAKALAMA, GÖZALTINA ALMA VE İFADE ALMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

YAKALAMA, GÖZALTINA ALMA VE İFADE ALMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

31900 sayılı 22.07.2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 01.06.2005 tarihli, 25832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği”nin 23. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin son cümlesi;

“Müdafi şüpheliye bütün kanuni haklarını hatırlatabilir.” şeklinde değiştirilmiş ve,

“Müdafiin beyanı ve her türlü müdahalesi tutanağa geçilir.” cümlesi aynı bende eklenmiştir.

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220722-7.htm

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN