Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE BAŞVURU LİMİTİ DEĞİŞTİ

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE BAŞVURU LİMİTİ DEĞİŞTİ

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 20 Aralık 2017 tarihli 30276 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu Kanun ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda değişiklik yapıldı.

Buna göre tüketicinin taraf olduğu uyuşmazlıklarda İcra ve İflas Kanunu'nun uygulanamayacağı şeklindeki değerlendirmelerin ortadan kaldırılmasına yönelik değişiklikle; icra iş ve işlemlerine ilişkin hususlarda tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunluluğu aranmaksızın İcra ve İflas Kanunu hükümleri uygulanmasına imkan tanındı.

Ayrıca, tüketici hakem heyetlerine başvuru için belirlenen parasal sınırlar yükseltildi.

Buna göre değeri 4 bin liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, 6 bin liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise 4 bin-6 bin lira olan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunlu olacak.

 

Kaynak : Resmi Gazete

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN