Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BAŞVURULARINA 30.000-TL SINIRI GETİRİLDİ

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BAŞVURULARINA 30.000-TL SINIRI GETİRİLDİ

21 Eylül 2022 tarihli 31960 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği”nin 6. Maddesinin 2. fıkrası ile değeri otuz bin Türk lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunlu kılınmış, bu değer ve üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Aynı maddenin 4. Fıkrasında, başvurunun tek bir uyuşmazlıkla ilgili olması ve uyuşmazlık konusunun otuz bin Türk lirasını aşması halinde, sınırı aşan kısımdan feragat edilerek tüketici hakem heyetine başvuru yapılabileceği ve parasal sınırı aşan kısım için tekrar tüketici hakem heyetine başvuru yapılamayacağı düzenlenmiştir.

Ayrıca, söz konusu maddenin 6. Fıkrasıyla, tüketici hakem heyetlerinin görev ve yetki alanlarına giren başvuruları gereğini yapmak üzere kabul etmesi zorunlu kılınmıştır.

Yönetmelik’in 21. Maddesi gereğince, tüketici hakem heyetine yapılan başvurular, başvuru tarih ve sırasına göre en geç altı ay içinde görüşülüp karara bağlanacak, karar süresi en fazla üç ay daha uzatılabilecektir.

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220921-1.htm

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN