Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

SERBEST MESLEK, İŞLETME VE BASİT USUL DEFTERLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA TUTULMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

SERBEST MESLEK, İŞLETME VE BASİT USUL DEFTERLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA TUTULMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 17 Aralık 2017 gün ve 30273 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 486 sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; zorunlu olarak e defter kullanan bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin yanı sıra;

-Serbest meslek erbabı,

-İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler,

-Basit usule tabi mükelleflerin,

defterlerini elektronik ortamda tutmalarına ilişkin esaslar belirlenmiştir.

Defter-Beyan Sistemini kullanmak zorunda olan mükelleflerin, Sistemi kullanmaya başlayacakları takvim yılından önceki ayın son gününe kadar, 31.12.2017’e kadar, www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden veya gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesi aracılığıyla başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

Kaynak: Resmi Gazete

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN