Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

REKABET HUKUKUNDA HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANMASI HALLERİNDEN YIKICI FİYATLANDIRMADA MALİYET ALTI FİYATLAMA VE HASAT DÖNEMİNİN ÖNEMİNİ VURGULAYICI GÜNCEL KURUL KARARI

REKABET HUKUKUNDA HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANMASI HALLERİNDEN YIKICI FİYATLANDIRMADA MALİYET ALTI FİYATLAMA VE HASAT DÖNEMİNİN ÖNEMİNİ VURGULAYICI GÜNCEL KURUL KARARI

Hakim durumun kötüye kullanılması hallerinden “yıkıcı fiyatlandırma”nın tespiti için 4 önemli unsur vardır. Bunlardan biri maliyet altı fiyatlandırma ve diğeri ise hasat dönemidir. Bu iki kriterin yokluğu halinde Kurul davranışın, hakim durumun kötüye kullanılması teşkil ettiğine karar vermeyecektir.

Güncel karar için; http://www.rekabet.gov.tr/Karar?kararId=1b312054-b8d5-43ec-b463-b3688f29194c

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN