Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

ONUNCU KALKINMA PLANI

ONUNCU KALKINMA PLANI

25.08.2016

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KARAR

ONUNCU KALKINMA PLANININ (2014-2018) ONAYLANDIĞINA İLİŞKİN KARAR

Karar No. 1041                                                         Karar Tarihi: 02.07.2013

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), 30.10.1984 tarihli ve 3067 sayılı Kanun gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 01.07.2013 tarihli 127’nci Birleşiminde onaylanmıştır.

 

Onuncu Kalkınma Planının tamamı için tıklayınız: http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Kalknma%20Planlar/Attachments/12/Onuncu%20Kalk%C4%B1nma%20Plan%C4%B1.pdf

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN