Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

ÖDEMELERDE KRİPTO VARLIKLARIN KULLANILMAMASINA DAİR YÖNETMELİK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

ÖDEMELERDE KRİPTO VARLIKLARIN KULLANILMAMASINA DAİR YÖNETMELİK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik 16.04.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelik kapsamında kripto varlık; dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlık olarak tanımlanmıştır.

Yönetmelik gereğince; kripto varlıklar ödemelerde doğrudan veya dolaylı olarak kullanılamayacak, ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremeyecek ve ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemeyecektir.

Yönetmelikte yer aldığı üzere, söz konusu hükümler 30/04/2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210416-4.htm

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN