Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

NÜKLEER DÜZENLEME KANUNU YAYIMLANDI

NÜKLEER DÜZENLEME KANUNU YAYIMLANDI

7381 sayılı Nükleer Düzenleme Kanunu, 08 Mart 2022 Tarihli ve 31772 Sayılı Resmî Gazete‘de yayımlandı.

Madde 1’de kanunun amacı ‘’Bu Kanunun amacı, barışçıl kullanım ilkesi esas alınarak, nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi sırasında çalışanların, halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin iyonlaştırıcı radyasyonun olası zararlı etkilerinden korunmasına yönelik uygulanması gereken ilke ve esaslar ile tarafların sorumluluklarını, bu faaliyetler üzerinde düzenleyici kontrol yetkisini haiz Nükleer Düzenleme Kurumunun yetki ve sorumluluklarını ve nükleer hadiselerden kaynaklanan nükleer zararlar hakkındaki hukuki sorumluluğu belirlemektir.’’ şeklinde ifade olundu.

Ülkemizde hali hazırda biri inşaat aşamasında diğeri proje aşamasında olmak üzere iki adet nükleer enerji santrali projesi bulunmaktadır. Hayata geçecek ilk nükleer santral Mersin'in Gülnar ilçesinde kurulacak 4800 MW kapasiteli Akkuyu Nükleer Enerji Santrali olacak. Bundan sonra ise Sinop'ta kurulacak 4400 MW kapasiteli Sinop Nükleer Santrali'nin kurulması hedeflenmektedir. Akkuyu Nükleer Santrali her biri 1200 MW güçteki 4 reaktörden oluşacaktır.

Görüleceği üzere ülkemiz nükleer enerjiye yatırımlarını son hızda devam ettirirken nükleer enerjinin kötü yanlarından korunabilmek amacıyla önlemlerin alınması gerektiği açıktır. Söz konusu 7381 sayılı Nükleer Düzenleme Kanunu ile de nükleer enerjinin zararlarından korunmak amacıyla düzenlemeler getirilmiştir.

 Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220308-1.htm

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN