Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

MECLİSTE KABUL EDİLEN 4. YARGI PAKETİ NELER GETİRİYOR?

MECLİSTE KABUL EDİLEN 4. YARGI PAKETİ NELER GETİRİYOR?

4. Yargı Paketi olarak anılan Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Kabul edilen Kanun teklifine göre yapılan değişiklikler şöyledir:

1. İdari başvurulara idarenin cevap verme süresi 60 günden 30 güne indirilmiştir.

2. İdari yargı mercilerince verilen nihai kararlar, gerekçesiyle birlikte en geç 30 gün içinde yazılacak.

3. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten öldürme, eziyet ve kasten yaralama suçlarının eşe veya boşanmış eşe karşı işlenmesi cezada ağırlaştırıcı neden olacaktır.

4. Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının ya da banka veya kredi kartlarının araç olarak kullanılması suretiyle işlenen suçlarda, davaya bakma yetkisi bakımından suçun işlendiği yer mahkemesine ilave olarak mağdurun yerleşim yeri mahkemeleri de yetkili olacak.

5. Zorla getirme kararı; telefon, telgraf, faks, elektronik posta gibi iletişim bilgilerinin dosyada bulunması halinde bu araçlardan yararlanılarak da tanığa bildirilebilecektir.

6. İfadesi alınmak amacıyla düzenlenen yakalama emri üzerine mesai saatleri dışında yakalanan ve belirlenen tarihte yargı merci önünde hazır bulunmayı taahhüt eden kişi, Cumhuriyet savcısının emri doğrultusunda serbest bırakılabilecektir. Bu hüküm her yakalama emri için yalnızca bir defa uygulanabilecek.

7. Soruşturma ve kovuşturma evrelerinde adli kontrol yükümlülüğünün devamının gerekip gerekmeyeceği hususunun, yargı mercilerince en geç dört aylık aralıklarla incelenmesi zorunlu hale getirilecek.

8. Adli kontrol süresi, ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde en çok 2 yıl olup, bu süre, zorunlu hallerde gerekçesi gösterilerek 1 yıl daha uzatılabilecek. Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde ise adli kontrol süresi en çok 3 yıl olup, bu süre, zorunlu hallerde gerekçesi gösterilerek uzatılabilecek.

9. Sanık hakkında beraat kararı verilmesi halinde tespit veya dinlemeye ilişkin kayıtlar, hâkim denetimi altında yok edilecek.

10. İddianameye ilişkin bilgiler ve duruşma tarihi; telefon, telgraf, faks, elektronik posta gibi iletişim bilgilerinin dosyada bulunması halinde bu araçlardan yararlanılarak da bildirilecek.

11. Kovuşturma evresine geçildiğinde çağrı kağıdına iddianame de eklenecek.

12. Duruşma günü belirlendikten sonra basit yargılama usulü uygulanamayacak.

13. Sulh ceza hakimliğinin tutuklama ve adli kontrole ilişkin verdiği kararlara karşı yapılan itirazların incelenmesi, yargı çevresinde bulunduğu asliye ceza mahkemesi hakimine ait olacak. İtirazı incelemeye yetkili mercilerin farklı olması halinde ise, kararına itiraz edilen sulh ceza hakimliği tarafından gerekli tedbirler alınacak. Sulh ceza hakimliği işlerinin asliye ceza hâkimi tarafından görüldüğü hallerdeyse itirazı inceleme yetkisi ağır ceza mahkemesi başkanına ait olacak.

Kaynak: https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-3697.pdf

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN