Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU'NDAN İŞÇİNİN TALEBİ HALİNDE ÖZLÜK DOSYASINDA YER ALAN EVRAKLARIN BİR SURETİNİN VERİLMESİ GEREKTİĞİNE İLİŞKİN KARARI

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU'NDAN İŞÇİNİN TALEBİ HALİNDE ÖZLÜK DOSYASINDA YER ALAN EVRAKLARIN BİR SURETİNİN VERİLMESİ GEREKTİĞİNE İLİŞKİN KARARI

Kişisel Verileri Koruma Kurumu,  bir kargo firmasında çalışan ilgili kişinin iş akdinin haksız feshedilmesi sonrası özlük dosyası kapsamında yer alan kişisel verilerinin birer suretinin tarafına verilmesine yönelik talebine veri sorumlusu tarafından cevap verilmemesi üzerine yapılan başvuru neticesinde inceleme yaptığı 2020/435 Karar sayılı, 28/05/2020 tarihli kararında, başvuru ilgili kişiye ait kişisel veri niteliğindeki bilgilerini içeren 30.09.2019 tarihli savunma yazısı ile 18.10.2019 tarihli ve 17.10.2019 tarihli istifa dilekçelerinin birer örneğinin ilgili kişiye verilmesi hususunda Kanunun 15 inci maddesinin (5) numaralı fıkrası kapsamında veri sorumlusunun talimatlandırılmasına karar vermiştir.

Kurum kararında, veri sorumlusunun ilgili kişiden 30.09.2019 tarihinde aldığı yazılı savunma ve 18.10.2019 ile 17.10.2019 tarihli istifa dilekçelerinin içerik itibariyle kişiye ilişkin bilgiler içerdiği ve bu bilgilerin ilgili kişiyi belirli veya belirlenebilir kıldığı, bu kişisel veriler sayesinde ilgili kişiye ulaşılabilir olduğu hususu göz önünde bulundurulduğunda bu bilgilerin kişisel veri niteliğinde olduğu tespitinde bulunmuş olup bu çerçevede, ilgili kişinin veri sorumlusundan kişisel veri niteliğinde olan yazılı savunmasını ve istifa dilekçelerini Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11’inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi kapsamında talep edeceğine, kişisel verilerine erişme hakkının olduğuna ve bu hakkını veri sorumlusuna karşı ileri sürebileceğine kanaat getirmiştir.

Kaynak: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6916/2020-435

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN