Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN İŞLENMESİ VE MAHREMİYETİNİN SAĞLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN İŞLENMESİ VE MAHREMİYETİNİN SAĞLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik' 20.10.2016 tarihinde  Resmi Gazetede yayımlayarak yürürlüğe girmişti.

Yönetmelik gereğince,  ülkedeki tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının hizmet sundukları hastalarına ait tüm kişisel sağlık verilerini, oluşturulan merkezi sağlık veri sistemi aracılığıyla Sağlık Bakanlığına aktarmaları zorunlu tutulmuştu.

Yönetmeliğe karşı Türk Dermatoloji Derneği ve Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından yürütmeyi durdurma istemli olarak iptal davası açılmıştı.  Danıştay 15. Dairesi, 06.07.2017 tarihli kararı ile,  6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarına kurulması öngörülen Kişisel Verileri Koruma Kurulunun görüşü alınmadan çıkarılan Yönetmeliğin hukuka aykırı bulunmuş ve Yönetmeliğin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmişti.

Danıştay kararı doğrultusunda Yönetmelik’te değişiklik yapılmış olup, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik’te Değişikli Yapılmasına Dair Yönetmelik 24 Kasım 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak  yürürlüğe girmiştir.

 

Kaynak: Resmi Gazete

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN