Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

11 Haziran 2024 tarihli ve 32573 sayılı Resmî Gazete’de Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) yayımlandı. Yayımlanan Yönetmelik ile genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle, işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması halinde sigortalılara kısa çalışma ödeneği ödenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Yönetmelik ile getirilen değişiklikler uyarınca;

Yönetmelik uyarınca daha önceki yönetmelik içeriğinde yer verilmemiş olan “sektörel kriz”, “bölgesel kriz” yanında “genel salgın hali” de kısa çalışma ödeneği ödenebilecek durumlar kapsamına alınmış ve ilgili Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 3. maddesinde detaylı tanıma yer verilmiştir.

İşveren tarafından talep edilecek kısa çalışma süreye bağlanmıştır. Yönetmelik uyarınca kısa çalışma döneminin kısa çalışma başlama tarihi dahil üç ayı geçmeyeceği ve dört haftadan az olamayacağı, işveren tarafından farklı tarihlerde aynı başvuru gerekçesi ile birden fazla kısa çalışma talebinde bulunulması halinde, üç aylık süre ilk talebin kısa çalışma başlangıç tarihinden itibaren hesaplanacağı belirtilmiştir.

Kısa çalışmaya yönelik talepler Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilecek ve Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz, genel salgın ile dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebeplerin varlığı, işçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarının iddia etmesi ya da bu yönde kuvvetli emarenin bulunması halinde Yönetim Kurulunca karara bağlanacaktır.

Sigortalının kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olması ve son 3 yılda en az 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olması kriterlerini karşılıyor olması gerekmektedir.

Yönetmelik kapsamında işverenin kısa çalışmanın erken sona ermesine ilişkin Kurum’a bildirimde bulunmaması veya geç bildirimi nedeniyle işverenlere yapılmaya devam eden yersiz ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.

Yönetmelik uyarınca, kısa çalışma talebinde bulunulması açısından gerekli olan koşullar genişletilerek, kısa çalışma taleplerinin uygunluk tespitine ilişkin değerlendirme süreçleri detaylı biçimde düzenlenmiş olup işbu Yönetmelik 1.03.2024 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere 11.06.2024 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

Kaynak: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/yonetmelik/7.5.40836.pdf

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN