Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI KURULDU

KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI KURULDU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı faaliyet gösterecek olan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu. Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmî Gazete‘de yayımlandı. Kararnameye göre Kentsel Dönüşüm Başkanlığı birçok hizmet biriminden oluşacak ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdürecek.

Hizmet birimlerinden biri olan Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü tüm Türkiye’yi kapsayıcı faaliyetlerde bulunurken, Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü ise Marmara bölgesi için faaliyette bulunacak.

 

Elli altıncı bölümün altında düzenlenen “amaç” başlıklı MADDE 792/İ- (1)’de kurumun amacı düzenlenmiştir. Hüküm aynen şu şekildedir;

 

Bu Bölümün amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde kentsel dönüşüm uygulamalarını yürütmek üzere kurulan Kentsel Dönüşüm Başkanlığının teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.”

 

Bu sayede kentsel dönüşüm uygulamalarının özellikle afet riski taşıyan alanlarda hızlandırılması ve daha doğru şekilde yürütülmesi hedeflenmektedir.

 

Kaynakça: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/10/20231016-4.pdf

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN