Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREV YAPANLAR İLE SİGORTALI OLARAK ÇALIŞANLARIN AVUKATLIK STAJI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREV YAPANLAR İLE SİGORTALI OLARAK ÇALIŞANLARIN AVUKATLIK STAJI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapanlar ile Sigortalı Olarak Çalışanların Avukatlık Stajı Hakkında Yönetmelik, 22 Haziran 2022 Tarihli ve 31874 Sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlandı.

Yönetmeliğin amacının kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanlar ile sigortalı olarak çalışanların avukatlık stajı yapmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek olduğu belirtildi.

Yönetmeliğe göre adli ve idari yargı hâkim ve savcı adayları ile hâkim ve savcılar hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanlar ile sigortalı olarak çalışanlar artık kanunda yazılı staja kabul şartlarını haiz olmak şartıyla staj yapabilecekler.

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220622-4.htm

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN