Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ KANUNU YAYIMLANDI

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ KANUNU YAYIMLANDI

7412 sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu, 28 Haziran 2022 Tarihli ve 31880 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

Kanunun ilk maddesinde belirtilen amaçta ‘’Türkiye Cumhuriyeti’nin finansal rekabet gücünü uluslararası alanda artırmak, finansal piyasalar ile ürün ve hizmetlerin gelişmesine ve derinleşmesine katkıda bulunmak, uluslararası finans ve sermaye piyasalarına entegrasyonu güçlendirmek ve bu sayede İstanbul Finans Merkezinin önde gelen küresel finans merkezlerinden biri olmasını sağlamak’’ ifadeleri kullanıldı.

İlk maddenin ikinci fıkrasında ise bu kanunun İstanbul Finans Merkezi alanını, İstanbul Finans Merkezinin yönetilmesine ve işletilmesine dair hükümleri, İstanbul Finans Merkezinde gerçekleştirilen faaliyetleri ve bu faaliyetlere dair teşvik, indirim, istisna ve muafiyetleri düzenleyeceği belirtildi.

Kanun ile Türkiye Cumhuriyeti'nin finansal rekabet gücünün uluslararası alanda artırılması, finansal piyasalar ile ürün ve hizmetlerin gelişmesine ve derinleşmesine katkıda bulunulması, uluslararası finans ve sermaye piyasalarına entegrasyonun güçlendirilmesi amaçlanıyor​​​​​​​.

Bu sayede İstanbul Finans Merkezinin önde gelen küresel finans merkezlerinden biri olmasının sağlanması hedefleniyor.

Kanun kapsamında, katılımcıların faaliyetlerine ilişkin izin, ruhsat, lisans ve benzeri onay başvuruları ile bunların çalışanlarına ve bu çalışanların bakmakla yükümlü olduğu kişilere ilişkin izin ve onay gibi başvuruların yapılabilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili birimlerinin görev alacağı tek durak büro oluşturulacak.

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220628-16.htm

 

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN