Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

İMAR BARIŞI GELİYOR

İMAR BARIŞI GELİYOR

İmar ve gecekondu mevzuatına aykırı yapıların mülkiyet ve imar sorunlarının çözülmesi amaçlanan İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve İmar Kanunu'nun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi Meclise sunuldu.

Söz konusu teklif kapsamında getirilen düzenlemenin imar affı değil, "imar barışı" olarak adlandırılıyor. 15  milyona yakın yapının imar sorunun Yasa Teklifi ile sona ermesi bekleniyor.

Kanun gerekçesinde  getirilecek düzenlemenin amacı “24.08.1984 tarih ve 2981 sayılı Kanun kapsamında hak sahibi olan on binlerce vatandaşımız, aradan geçen 31 yıllık süreye rağmen tapularına kavuşamamış, tapu tahsis belgeleri tapuya dönüştürülmemiş, şartları taşıdıkları halde tapu tahsis belgeleri düzenlenmemiş yapıların üzerinde bulunduğu kamu taşınmazlarının mülkiyeti belediyelere devredilmemiştir. Teklif ile söz konusu tapu devirleri için bağlayıcı sürelerin getirilmesi ve belediyelere tapu tahsis belgesi başvurusunun yapılması ardından geçen bir yıllık süre içerisinde tapuların düzenlenmesi ve hak sahiplerinin tapularının teslim edilmesi amaçlanmaktadır.” şeklinde belirtilmiştir.

 

Kaynak: TBMM

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN