Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

İlgili Yönetmeliğin 13. maddesinin dördüncü fıkrası değiştirilmiş olup, gerçek veya tüzel kişilerin ikinci el motorlu kara taşıtlarının satışına yönelik ilanlarında belirli hususlara uymaları gerekmektedir. Bunlar arasında, gerçek kişilerin adı, soyadı, TC kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası, telefon numarası, tüzel kişilerin ise unvanı ve telefon numarasının doğrulanması gerekmektedir. Ayrıca, ilanı veren üyenin ilana konu taşıtın sahibi tarafından yetkilendirildiğinin doğrulanması da yapılmalıdır. Piyasa yapısını bozan veya tüketicileri yanıltan ilanların önlenmesi için tedbirler alınmalı ve Bakanlıkça belirlenen kurallara uyulmalıdır. Bu madde yayım tarihinden iki ay sonra yürürlüğe girecektir.

31 Ağustos 2023 tarihli resmî gazetede yayımlandığı üzere, "İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmeliğin 4. maddesinin f bendi yürürlükten kaldırılmıştır.   Bu yönetmeliğin 23. maddesinin beşinci fıkrası da değiştirilmiştir. Bu değişiklikle, 13. maddenin dördüncü fıkrasına aykırı davrananlar hakkında idari para cezası uygulanması öngörülmektedir. Bu maddelerdeki değişiklikler yayım tarihinde yürürlüğe girecektir. Ayrıca bu yönetmeliğin hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecektir.

Bu yönetmelik ile, internet üzerinden yapılan ikinci el motorlu kara taşıtı ya da gayrimenkul ilanı verecek kişilerin, bu ilanları açık kimliklerini gizlemeden vermeleri gerektiği ve sahte hesap üzerinden bu ilanların bu yönetmelik değişikliği ile verilmesinin mümkün olmayacağı düzenlenmiştir. Resmî Gazete ‘de yayınlanan bu düzenleme ile, bir kişinin kendi ve 1. ve 2. derece akrabaları haricindeki veya ilan verme yetkisi olmayan bir taşıt ya da taşınmazın ilanının yapılması yasaklandı. Ancak, oto galerileri ve emlak komisyoncuları sahip oldukları yetki belgeleriyle birlikte ilan verme hakkına sahipler. İdari tedbir olarak, ilan vermeden önce bir kimlik doğrulama işlemi yapılacak ve ilanın yayınlanmasından önce taşıt veya taşınmazın ilana konu olduğuna dair yetki doğrulaması yapılması zorunlu hale getirildi. Düzenlemeye uymayan veya aykırı davranış sergileyenler, her bir ihlal için 10.000 TL ile 100.000 TL arasında idari para cezası alacaklar.

Kaynakça: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/08/20230831.pdf

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN