Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

6 Temmuz 2023 tarih ve 32240 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Yönetmelik) ile birtakım değişiklikler öngörülmüştür.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenleme amacı taşıyan Yönetmeliğin m.2 hükmüne getirilen ek ibare ile ikinci el motorlu kara taşıtı ilanlarına ilişkin kural ve yükümlülüklerin düzenlenmesi de kapsam altına alınmıştır.

Söz konusu Yönetmelik uyarınca;

-Yönetmelik Geçici Madde 3/1 hükmü ile kinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti olarak kabul edilmiştir.

-Yönetmelik Geçici Madde 3/2 hükmü ile 1/1/2024 tarihine kadar ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlaması yapılamayacaktır.

-Öngörülmüş kısıtlamalar kapsamında, tüm gerçek ve tüzel kişiler, ilan verilmesi aşamasında düzenlemeye aykırılık teşkil edebilecek ilanlar hakkında “ilan platformları” tarafından uyarılacaktır. Uyarıya rağmen kısıtlamaya aykırı verilen ilanlar ve ilan sahiplerine ait bilgiler ilan platformlarınca Ticaret Bakanlığına iletilecektir. Ticaret Bakanlığı Yönetmeliğe aykırı ilanları ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti kabul edebilecek, ilan verenler hakkında idari para cezası uygulanabilecektir.

-Uyarma yükümlülüğü, ilan verene taşıtın üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatı bilgisini ve girişi yapılmak istenen ilan fiyatının bu Yönetmeliğe aykırılık teşkil edeceği bilgisini içerecektir.

Yönetmelik değişikliği 15 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, otomotiv sektöründe son dönemlerde arz talep dengesini bozacak şekilde oluşan stokçuluk ve haksız uygulamaların ve bunlarla bağlantılı fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek, sektörde rekabetçi, adil ve istikrarlı bir piyasa yapısını yeniden tesis ederek, motorlu kara taşıtı alım satımında etkinliği sağlamak için Yönetmelikte gerekli değişikliklerin yapıldığı ifade etmiştir.

Kaynakça: https://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=24382&mevzuatTur=KurumVeKurulusYonetmeligi&mevzuatTertip=5

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN